Teologinen yhteistoiminta

Teologinen yhteistoiminta on tärkeää. Sen vuoksi on laadittu teologinen yhteistoiminta -asiakirja, joka sijoittuu aikaan ennen Suomen teologisen instituutin perustamista. Asiakirja laadittiin vuosina 1985-1987. Siinä käydään läpi teologiaan kuuluvia asioita, kuten Raamattua. Raamattu onkin kaiken perusta. Se on Jumalan sana, joka Raamatun kautta saatetaan kaikkien kansojen saataville. Pyhä Henki on innoittanut Raamatun kirjoittamista. Pyhän Hengen johdatusta on myös se, että Raamatusta on muodostunut kaanoneita eli kokoelmia. Näissä kerrotaan kaikki, minkä Jumala on halunnut ilmoittaa ihmisille. Raamattua voidaan pitää hieman yliluonnollisena, koska sitä ei pysty ihmisjärjellä selittämään. Tarkoitus ei olekaan selittää, vaan saada pelkkä sana ihmisten tietoisuuteen. Me kaikki voimmekin varmasti samaistua Raamatun sanomaan. On itsestään selvää, ettei kenenkään kuuluisi varastaa tai loukata muita. Jumala on tuonut nämä meille tietoisiksi, ja nyt pidämme niitä jo oletusarvona. Jeesus Kristus on oleellinen osa Raamattua. Hän on Jumalan poika, jonka Jumala valitsi uhrattavaksi muiden puolesta. Hän sitoo Vanhan ja Uuden Testamentin yhdeksi kokonaiseksi kirjaksi. Teologiaa opiskellessa pohditaan paljon sitä, miten Raamattua tulisi tulkita. Siinä on tärkeää muistaa pitää erillään Raamatun toimiminen Jumalan sanana ja se, miten me käsitämme Raamatun. Meidän käsityksemme ei ole mitenkään arvovaltaista, vaan ainoastaan tapa tulkita Jumalan sanaa. Raamatun selittämisen perustana on meillä laki ja evankeliumi sekä niiden yhteys toisiinsa. Tämä on mainittu myös luterilaisessa tunnustuksessa. Muistetaan myös, ettei Raamattu ole pelkästään tietoa välittävä kanava, vaan ennen kaikkea muuta se on tie pelastukseen. Ne, jotka uskovat Jeesukseen ja Jumalaan ja heidän sanaansa, pääsevät taivaaseen Jumalan luo. Teologinen yhteistoiminta ja siitä kirjoitettu asiakirja käsittelevät myös ajankohtaisia ongelmia, joten siinä ollaan otettu huomioon myös nykyaika. Uskova ihminen tarvitsee koko ajan johdatusta ja uusia neuvoja siinä, miten elää Kristuksen oppien mukaan. Nykypäivänä maailmassa on niin paljon pahuutta ja vääryyttä, että tieltä on helppo harhautua.

(Visited 182 times, 1 visits today)