Teologian opiskelu Suomessa

Teologian opiskelu on mielenkiintoista, mukavaa ja se antaa uusia näkökulmia elämään, ihmisiin ja ylipäänsä maailmaan. Mikäli harkitset tai olet joskus harkinnut aloittavasi teologian opinnot, nyt on hyvä tilaisuus perehtyä tarkemmin tähän aiheeseen, sillä uudet koulutusohjelmat on julkistettu. Jos haet teologian kandidaatin opintoihin, saat samalla myös opinto-oikeuden maisteriopintoihin. Nyt on mahdollista hakea myös maisteriopintoihin, mikäli kandin tutkinto on jos suoritettuna. Kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää yleensä noin kolme vuotta. Maisteriopintoihin myönnetään kaksi vuotta opintoaikaa ilman lisähakemuksia. Teologian opiskelu on monialaista. Opintojen aikana jokainen opiskelija opiskelee eksegetiikkaa, eli Raamatun tutkimusta, kirkkohistoriaa, uskontotieteitä, systemaattista teologiaa sekä tutustuu käytännöllisen teologian opintoihin ja tekee harjoittelun. Myöhemmin opintojen edetessä opiskelija valitsee pääaineen, josta hän tekee syventävät opinnot. Pääaineeseen kuuluvia maisteriopintoja tehdessä opiskelija valmistaa myös päättötyön, eli pro gradu -tutkielman. Teologian opintoja Helsingin yliopistossa voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Lisäksi myös englanninkielellä opiskelu on mahdollista tiedekunnassa. Opiskelu teologisessa tiedekunnassa antaa valmiuksia esimerkiksi kirkon virkoihin ja tehtäviin. Sen lisäksi teologian opiskelijat voivat työllistyä monille eri yhteiskunnan aloille, kuten esimerkiksi ihmissuhdetaitoja vaativiin ammatteihin ja uskonnon asiantuntijatehtäviin. Yhtenä vaihtoehtona on myös jatkaa opintoja jatko-opiskelijana tai tutkijana.

(Visited 117 times, 1 visits today)