Teologian opinnot

Teologian opinnot ja opiskelu

Teologian opinnot ovat monipuolisia ja antavat opiskelijalle mahdollisuuden tutustua eri teologian aloihin perusopintojen aikana, ja myöhemmin opiskelija voi valita aineopinnot sekä syventävät opinnot oman mielenkiinnon mukaan. Kun harkitset teologian opintojen aloittamista, valmistaudu ajoissa yliopiston pääsykokeisiin. yliopiston pääsykokeet pidetään kesällä ja niihin luettava kirjallisuus ilmoitetaan hyvissä ajoin kevättalvella. Teologisen tiedekunnan verkkosivuilta löytyy lisätietoa yksityiskohdista. Teologian opinnot sisältävät monipuolisia oppiaineita käytännöllisestä teologiasta dogmatiikkaan ja kirkkohistoriaan. Mahdollista on myös opiskella Raamatun alkukieliä ja Raamatun tutkimusta eksegetiikan laitoksella. Opintojen ensimmäisenä vuotena opiskelijat yleensä suorittavat perusopinnot ja seuraavina vuosina he voivat syventää aineopinnoissa valitsemiaan aineita ja suorittaa aineopintojen päätteeksi kandidaatin tutkinnon, joka sisältää seminaarin sekä kandin tutkielman. Kandiopintoihin tulisi keskimäärin käyttää aikaa kolme vuotta. Sen jälkeen opiskelija aloittaa maisteriopinnot, joka sisältää pääaineen syventävät opinnot, pro gradu -työhön liittyvän seminaarin sekä harjoittelun. Maisteriopinnot tulisi kestää kaksi vuotta. Lyhyempi harjoittelujakso sisältyy myös kandiopintoihin. Opintojen kuluessa opiskelija valitsee myös linjan, joka voi olla kirkon virkaan tähtäävä linja, yhteiskuntapainotteinen linja, tai teologisesta tiedekunnasta voi valmistua myös uskonnon opettajaksi. Teologian opinnot ovat mainio tapa myös laajentaa ymmärrystä maailmasta uskontojen näkökulmasta. Sen lisäksi, että uskontotieteen laitos on teologisen tiedekunnan laitos, se on myös osa humanistista tiedekuntaa. Mielenkiintoisten opintojen lisäksi teologian opiskelijat ja oppilaskunta järjestävät erilaista toimintaa opiskelijoille.

(Visited 338 times, 1 visits today)