Sakramenttien merkitys

Sakramenttien merkitys on uskonnolle ja uskovaisille tärkeä. Muodostamalla vakiintuneista pyhistä toimituksista tiettyjä toimintatapoja, vahvistamme uskoamme Pyhään Jumalaan. Eri uskontokunnilla on erilainen määrä sakramentteja eli pyhiä toimituksia. Siinä missä katoliset ja ortodoksit määrittelevät seitsemän sakramenttia, evankelis-luterilaisilla on kaksi tai kolme. Luterilaisen kirkon sakramenttien määrä riippuu siitä, miten uskova tulkitsee Augsburgin tunnustuksen, jonka Philippe Philippe Melanchthon laati vuonna 1530. Kyseisessä tunnustuksessa mainittiin vakiintuneiden sakramenttien eli kasteen ja ehtoollisen lisäksi myös rippi sakramenttina. Rippihän itse asiassa on pyhä toimitus, mutta sen osana ei ole näkyvää elementtiä, kuten kasteen pyhä vesi ja ehtoollisen viini ja öylätti. Näkyvän elementin puuttumisen vuoksi ripin sakramentaalisuus on kyseenalaistettu. Katolisella kirkolla on seitsemän sakramenttia. Ortodoksiset sakramentit eli mysteeriot ovat laajempi käsite, eikä mikään kirkolliskokous ole vahvistanut niiden määrää. Mysteerioissa tärkeintä on se, että ne ovat armon näkyviä välikappaleita. Tärkeintä ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole sakramenttien määrä vaan oman sisimmän usko. Sakramenttien merkitys ja niiden määrä lähtee ihmisestä itsestään. Mikäli uskot, että rippi on pyhä toimitus kasteen ja ehtoollisen ohella, olet oikeassa. Mielestäni sakramenttien merkitys lähtee kuitenkin jokaisen sisimmästä. Vain todellinen usko vapauttaa ihmisen Jumalan armoon, ja siitä uskosta ovat kirkon pyhät toimitukset eli sakramentit todisteena. Sakramentit antavat vain sovitun ja tavaksi tulleen muodon, formaatin, tietyille tavoille ylistää Herran sanaa ja vahvistavat siten uskoa. Siksi niiden merkitys on tärkeä lukimäärästään riippumatta. Sakramentit ovat yksi uskon pohjaksi merkityistä tiilistä sen uskoon perustuvan rakennuksen perustassa, jonka päälle olemme asettuneet seisomaan. Pyhä toimitus sinällään rauhoittaa ihmisen mieltä, ja tuttu kaava antaa turvallisuuden ja varmuuden tunnetta. Pitkän perinteen mukanaan tuomat menettelytavat kumpuavat historiamme syövereistä. Eikö olekin lohduttavaa tietää, että kasteen sakramentissa sinut on kastettu aivan samalla tavalla kuin isäsi ja isoisäsi ja myös kaikki muut kirkon jäsenet? Se luo yhteenkuuluvuuden tunnetta.

(Visited 431 times, 1 visits today)