Mitä vanhurskaus tarkoittaa?

Mitä vanhurskaus tarkoittaa? Kysymys nousee varsinkin nuorempien henkilöiden mieliin aikavälein, aina tähän vanhaan sanaan satunnaisesti törmätessä. Vanhurskaus on ikivanha sana, josta varsinkin suomalaisille tulee ensimmäisenä mieleen kristinusko. Se on tullut vastaan raamatun teksteissä tai vaikka kirkossa lauletuissa virsissä. Muinaisen vanhalta kuulostava sana on yhä tänä päivänäkin käyttökelpoinen, kunhan vaan tietää, mitä vanhurskaus tarkoittaa? Oikein käytettynä sana voi olla hyvinkin toimiva ja ajankohtainen. Yksinkertaisesti esitettynä vanhurskaus tarkoittaa syyttömyyttä. Vaikka sanaa voidaan käyttää myös muussa yhteydessä, useimmiten sitä käytetään uskonnollisessa kielessä, jolloin sillä tarkoitetaan henkilön syyttömyyttä Jumalan edessä. Vanhurskas henkilö on syytön Jumalan edessä, henkilön synnit ovat anteeksiannettuja ja henkilöllä ei ole enää tuomion pelkoa – vanhurskas henkilö on siis matkalla taivaaseen. Raamatussa käytetään usein myös termiä vanhurskauttaa. Vanhurskauttamisella tarkoitetaan henkilön syyttömäksi julistamista, kun syntinen henkilö julistetaan synnittömäksi, vanhurskaaksi ja myös hänelle aukeaa taivaspaikka. Kyseessä on niin vanha sana, että jo vaikka kuinka monet sukupolvet ovat miettineet mielissään samaa kysymystä: mitä vanhurskaus tarkoittaa? Suomenkielessä sanaa käytti jo Mikael Agricola käännöksenä kreikankielisille sanoille. Raamatussa sanaa käytettiin paljon varsinkin vanhassa testamentissa, usein Jumalaa kuvatessa. Jumalaa kuvailtiin vanhurskaaksi, eli uskolliseksi, viisaaksi ja oikeamieliseksi. Sanan käyttö ei kuitenkaan rajoitu kristinuskoon, sillä sana on tuttu myös Koraanista ja juutalaisesta teologiasta. Raamattua tuntemattomalle tulee yllätyksenä, kuinka moni sana ja sananlasku on peräisin raamatusta. Ihmisten nimiä unohtamatta, suurin osa perinteisistä suosikkinimistä juontaa juurensa raamattuun. Eikä tämä rajoitu vaan suomenkieleen: sama koskee muita kristillisiä maita, joissa on käytössä samat nimet, vain käännettyinä paikalliseen kieleen sopiviksi. Tämän takia raamattuun on hyvä tutustua jo historiallisesta näkökulmasta, ja vaikka ei hengellinen olisikaan, kirja on täynnä ihmisen historiaa ja sen opetuksiin törmää yhä tänä päivänäkin. Internet tarjoaa myös useita sivuja, jotka helpottavat ajoittain vaikealukuisen raamatun ymmärtämistä. Sivuilla on selitettynä mm. kirjan symboliikkaa ja vertauskuvia.

(Visited 1 397 times, 3 visits today)