Matkalla Jumalan kämmenelle

Tänä päivänä uskossa kulkeminen ei ole suosittua eikä kovinkaan näkyvää. Miten me olemme joutuneet niin kauas Jumalasta ja uskosta? Harras ja rauhallinen uskossa kulku jää radikalismin varjoon ja sen tarkoitus hämärtyy kiihkon taakse. Hartaat ja arjessa uskovat jatkavat samalla tavalla uskoaan, mutta piilossa ja omalla tavallaan. Nykyään on tavallista leimautua, jos puhuu uskostaan.

Joshua Earle kuvaa hengen valoa

(Visited 1 times, 1 visits today)